ANBI

ANBI gegevens Young Africa

       
De naam van de instelling                                                                                                                                                     Stichting Young Africa International
Young Africa                             
RSIN / Fiscaal Nummer 806823598

Postadres

 

Bezoekadres


 

Postbus 2089
7301 DB Apeldoorn
Nederland

Deventerstraat 130m
7321 CD Apeldoorn
Nederland


Doelstelling volgens statuten   

De stichting heeft ten doel:
a) het charitatief ondersteunen van projecten in onderontwikkelde gebieden van - met name- het afrikaanse continent. De ondersteuning is gericht op de totale ontwikkeling van de armen en minderbedeelden, in het bijzonder de jongeren onder hen, een en ander op een zodanige wijze dat bedoelde personen ook daadwerkelijk zelf bij deze projecten worden ingeschakeld.
b) het fungeren als koepelorganisatie ten behoeve van bestaande en al dan niet door derden nog op te richten instellingen casu quo rechtspersonen onder de naam van Young Africa.
c) onder het doel wordt voorts begrepen al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Onze volledige statuten zijn hier te downloaden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan            Het beleidsplan is hier te downloaden.
Bestuurders en hun functie De namen en de functie van onze bestuurders kunt u vinden op deze pagina

Beloningsbeleid                                                                                         

     

Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen vergoeding. 

De directie en het personeel van de instelling wordt beloond naar voorbeeld van het beloningsbeleid van Wilde Ganzen. Zij belonen naar voorbeeld van het CAO 'Kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland'. 

Jaarrekening U kunt onze jaarrekening met toelichting van 2015 hier downloaden.
U kunt onze jaarrekening met toelichting van 2016 hier downloaden.
U kunt onze jaarrekening met toelichting van 2017 hier downloaden.
U kunt onze jaarrekening met toelichting van 2018 hier downloaden.
Actueel verslag van  
de uitgeoefende
activiteiten                                                           
Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit. U kunt deze op deze pagina downloaden. 

Young Africa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft deze status gekregen, omdat:

  • Young Africa zich voor minstens 90% inzet voor het 
    algemeen belang;
  • Young Africa geen winstoogmerk heeft;
  • Young Africa haar bestuurders enkel en alleen een onkosten-
    vergoeding aanbiedt als beloning.

Meer informatie over de ANBI regeling kunt u vinden op deze pagina

Giften en ANBI

Als particulier
U mag onder bepaalde voorwaarden uw (periodieke) gift aftrekken bij de Belastingdienst wanneer u doneert aan een ANBI-geregistreerde stichting. Ga naar Belastingvoordeel

Bereken direct uw belastingvoordeel op deze pagina

Als bedrijf
Ook als bedrijf kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van belastingvoordeel. Kijk snel op deze pagina

Neem contact met ons op.                                                                                      

Heb je vragen? Bel, e-mail of kom een keer langs!                   
                    Onze contactgegevens                                                                                                                            Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Young Africa International             
Ferdinand Bolstraat 436
1072 MG Amsterdam                        
Nederland    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 822 40 226
NL 03 ABNA 0466 782063
ANBI informatie

UNEVOC PP Logo 2017 wb small      logozeroproject2018  2019 Logo Nationale Postcode Loterij      ANBI zk diap  CBF ERKEND DIAP


Copyright Young Africa © 2019 Young Africa Int.