De noodzaak

Afrika is een continent met potentie. Dit is misschien niet iets wat mensen snel zullen denken. Armoede en conflicten, dat zijn toch zaken die het Afrikaanse continent omschrijven? Young Africa vindt van niet. Wij gaan juist uit van de potentie die het continent te bieden heeft, door gebruik te maken van de kansen die er liggen om de problemen die er spelen, te verminderen. Zo gelooft Young Africa in de veranderende kracht van jongeren. Investeer in hen en zij kunnen de Ambassadeurs van Verandering worden in eigen gemeenschap. Afrika is bij uitstek het continent om met jongeren aan de slag te gaan. Het continent heeft namelijk de jongste bevolking ter wereld! Maar liefst 2/3 van de bevolking in Sub Sahara Afrika (600 miljoen mensen) is onder de 25 jaar. Stel je deze enorme potentie eens voor. 

Er zijn vele gevaren wanneer niet in deze potentie geïnvesteerd wordt. Zo zijn 3/5 van alle werklozen in Sub Sahara Afrika tussen de 10 en 24 jaren jong. Maar 70% van de jongeren maakt zijn basisschool af. De kansen voor jongeren om succesvol toe te treden op een arbeidsmarkt die steeds internationaler wordt, wordt hiermee steeds kleiner. Hoge werkloosheid, veel criminaliteit en geen zicht op een betere toekomst zijn gevolgen. Grote groepen jonge Afrikanen maken deel uit van de vluchtelingenstroom naar Europa. De meeste politici delen de mening dat het overgrote deel beter af zal zijn in eigen land, maar dan wél met kansen op werk. 

Young Africa houdt zich al 19 jaar bezig met het creëren van kansen voor Afrikaanse jongeren door hen een beroepsopleiding te geven. Een opleiding alleen biedt geen garantie tot werk. Ons totaalpakket (beroepsopleiding, ondernemerschap en persoonlijke vorming) wel: meer dan 83% van onze afgestudeerden verwerft na het afstuderen meer inkomen dan dat zij voor hun opleiding deden.

Neem contact met ons op.                                                                                      

Heb je vragen? Bel, e-mail of kom een keer langs!                   
                    Onze contactgegevens                                                                                                                            Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Young Africa International             
Ferdinand Bolstraat 436
1072 MG Amsterdam                        
Nederland    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 822 40 226
NL 03 ABNA 0466 782063
ANBI informatie

UNEVOC PP Logo 2017 wb small      logozeroproject2018  2019 Logo Nationale Postcode Loterij      ANBI zk diap  CBF ERKEND DIAP


Copyright Young Africa © 2019 Young Africa Int.