Het team in Nederland bestaat uit een grote groep vrijwilligers en een betaald kernteam (1,8 FTE). 

Young Africa International is een stichting en heeft als taken:

1. Fondsenwerving voor uitbreiding.
2. Het verlenen van ondersteuning voor de financiële administratie.
3. Het bedenken uitvoeren van de PR en communicatie uitingen.
4. Het uitbreiden van het netwerk en verspreiding van YA methode.
5. Het coördineren van vrijwilligers.

Young Africa International heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Deze status hebben wij verdiend, doordat:

  • Young Africa zich voor minstens 90% inzet voor het ANBI zk FC standaard
    algemeen belang;
  • Young Africa geen winstoogmerk heeft;
  • Young Africa haar bestuurders enkel en alleen een onkosten-
    vergoeding aanbiedt als beloning.

In 2017 heeft YA International in Nederland CBF Erkenning aangevraagd en toegewezen gekregen. CBF ERKEND DIAPDe Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. 

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk hier het CBF-Erkenningspaspoort van Young Africa. 

Neem contact met ons op.                                                                                      

Heb je vragen? Bel, e-mail of kom een keer langs!                   
                    Onze contactgegevens                                                                                                                            Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Young Africa International             
Ferdinand Bolstraat 436
1072 MG Amsterdam                        
Nederland    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 822 40 226
NL 03 ABNA 0466 782063
ANBI informatie

UNEVOC PP Logo 2017 wb small      logozeroproject2018  2019 Logo Nationale Postcode Loterij      ANBI zk diap  CBF ERKEND DIAP


Copyright Young Africa © 2019 Young Africa Int.