Young Africa ontvangt als eerste Nederlandse NGO de UNESCO-UNEVOC erkenning.

Erkende methode biedt Afrikaanse jongeren toekomst in eigen land.
Young Africa ontvangt als eerste Nederlandse NGO de UNESCO-UNEVOC erkenning.

Slechts 13 organisaties stonden op de lijst van UNESCO-UNEVOC, - per 1 februari zijn het er 17. Een groep Nederlandse vrijwilligers onder leiding van slechts 3 betaalde krachten (1,8 FTE) prijkt op nummer 14. De UNESCO lijst erkent alleen ’s werelds meest effectieve en veelbelovende methoden voor beroepsonderwijs. De piepkleine NGO Young Africa is als eerste Nederlandse organisatie toegevoegd aan dit selecte gezelschap.

Grote groepen jonge Afrikanen maken deel uit van de vluchtelingenstroom naar Europa. De meeste politici delen de mening dat het overgrote deel beter af zal zijn in eigen land, maar dan wél met kansen op werk. Young Africa houdt zich al 19 jaar bezig met het creëren van kansen voor Afrikaanse jongeren. Inmiddels realiseerde de stichting, in 1998 begonnen als burgerinitiatief met een handjevol vrijwilligers, acht projecten in vijf landen in het zuiden van Afrika. Er zijn inmiddels 33.000 jongeren opgeleid, waarvan 83 % een eigen bedrijf is gestart of werk heeft gevonden. Door het innovatieve maar toch eenvoudige ‘Young Africa’ concept is de weg naar dit verbluffende resultaat uiterst kostenefficiënt te noemen.

Unieke methode
Beroepsonderwijs is duur, niet duurzaam en sluit lang niet altijd aan op de lokale arbeidsmarkt. Young Africa heeft hiervoor een onderscheidende oplossing bedacht, namelijk de franchisemethode. Deze methode is in de praktijk ontwikkeld, in 2001 voor het eerst getest en wordt sindsdien op al de opleidingscentra toegepast. De kern van deze methode houdt in dat de beroepsopleidingen worden gegeven in samenwerking met lokale ondernemers. Zij huren een werkruimte waarin Young Africa in samenwerking met (internationale) donoren heeft geïnvesteerd. De ondernemers leiden jongeren op terwijl zij hun bedrijf runnen en fungeren als rolmodel voor de studenten. Gemiddeld worden er per opleidingscentrum 15 opleidingen aangeboden. De huurinkomsten van alle lokale ondernemers dekken de exploitatiekosten van het centrum. Binnen 5 tot 10 jaar na de investering van Young Africa is het opleidingscentrum financieel zelfstandig. Geworven middelen kunnen dan worden ingezet om nieuwe opleidingscentra op te zetten.

De integrale lesmethode biedt een praktische beroepsopleiding met ondernemerschapstraining en persoonlijke vorming die jongeren in staat stelt het heft in eigen handen te nemen. Wanneer jongeren zelfredzaam zijn worden zij Ambassadeurs van Verandering in eigen maatschappij. Zij kunnen bouwen aan een betere toekomst in eigen land. Waarom nemen Afrikaanse overheden dit concept niet over als het zo goed werkt? Young Africa directeur Gonneke Campen: “ Ook Afrikaanse overheden zitten gebed in regels en structuren. Actief samenwerken met het bedrijfsleven zit niet in de genen van de ministeries van onderwijs. Als de centra er eenmaal zijn en goed draaien, wordt er overigens prima samengewerkt met de lokale overheden.’’

Waar blijft de nationale erkenning nu de nood zo hoog is?
Young Africa begon in 1998 als particulier burgerinitiatief met één project in Zimbabwe.  Nu zijn er zes YA centra. Maar liefst 200 miljoen inwoners in Afrika zijn tussen de 15 – 24 jaar. Daarmee heeft het Afrikaanse continent de jongste bevolking ter wereld. Van deze jongeren is tussen de 30 en 50% werkloos. Willen we dit zien als een tikkende tijdbom of als een kans? Grote problemen vragen om gedurfde oplossingen. Daarom stelt Young Africa zich de ambitie om voor 2025 500.000 jongeren op te leiden. Ook in de landen waar de huidige vluchtelingen vandaan komen: Ghana, Gambia, Mali. Daarvoor is Young Africa voortdurend op zoek naar samenwerkingsverbanden. Samen met ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen heeft men al eens een flinke Europese subsidie verkregen voor een project in Mozambique. Maar vooralsnog blijft onze eigen Nederlandse overheid achter. Campen: “We hebben het wel geprobeerd – met een voorstel voor een centrum in Somalië. Afgewezen. Ik denk dat ze onze organisatie te klein vonden”.

Help ook mee Afrikaanse jongeren een toekomst in eigen land te geven!

Werk met ons samen en vergroot de impact van uw organisatie. 

Neem contact met ons op.                                                                                      

Heb je vragen? Bel, e-mail of kom een keer langs!                   
                    Onze contactgegevens                                                                                                                            Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Young Africa International             
Deventerstraat 130 M                   
7321 CD Apeldoorn                         
Nederland    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 822 40 226
NL 03 ABNA 0466 782063
ANBI informatie

UNEVOC PP Logo 2017 wb small      logozeroproject2018  2019 Logo Nationale Postcode Loterij      ANBI zk diap  CBF ERKEND DIAP


Copyright Young Africa © 2019 Young Africa Int.