Ons DNA

Missie & visie

Missie & visie
Onze visie: Young Africa streeft naar een wereld van gelijkheid en gedeelde welvaart. Om deze wereld te bereiken, beginnen we bij de jeugd. Geef hen de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen en zij worden de ambassadeurs van verandering.

Onze missie:
Young Africa International gelooft in de kracht van jongeren. Ons doel is om jongeren in staat te stellen hun eigen toekomst te bepalen. Dit doen wij door middel van een integrale lesmethode: een praktische beroepsopleiding met ondernemerschap en persoonlijke vorming stelt hen in staat het heft in eigen handen te nemen en bereidt ze voor op werk of een eigen bedrijf. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is de kern van ons werk. Dit vertaalt zich ook door naar onze opleidingscentra. Door onze innovatieve franchisemethode zijn de centra binnen enkele jaren financieel en organisatorisch zelfstandig.

Jongeren

Jongeren
Geïnspireerd en aangemoedigd zijn wij door hun enorme energie en potentie voor verandering en ontwikkeling. Met passie en liefde coachen wij hen hun eigen doelen te bereiken. Dit is mogelijk door de natuurlijke neiging van jongeren naar verandering en ontwikkeling. Door hun verlangen ergens bij te horen. Door hun sterke behoefte aan informatie en kennis. Door hun zoektocht naar
geluk en vervulling. Jongeren hebben de energie en de speelsheid om opbouwend te zijn. Investeer in hen en zij worden de ambassadeurs van verandering in hun eigen gemeenschap.

Integrale jeugdontwikkeling

Integrale jeugdontwikkeling
Om deze kracht aan te spreken, te voeden, moeten alle aspecten van de persoonlijkheden en talenten van jongeren aangesproken worden. Hiervoor heeft Young Africa een bewezen succesvolle integrale lesmethode ontwikkeld. Deze lesmethode spreekt de praktische, emotionele en spirituele vaardigheden van jongeren aan. Door jongeren een vak te laten leren in combinatie met ondernemerschap zijn zij in staat financieel voor zichzelf (en vaak hun familie) te zorgen. Door persoonlijke en maatschappelijke vorming zijn jongeren in staat zichzelf te ontplooien en hun eigen weg te kiezen naar geluk.

Eigen verantwoordelijkheid

Eigen verantwoordelijkheid
''If it is to be, it is up to me''. Deze tien tweeletter woorden beschrijven ons geloof in het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de veranderingen die wij zelf graag willen zien. Deze overtuiging passen wij dan ook in elke laag van onze organisatie toe. Zo zijn onze opleidingscentra binnen 5 tot 10 jaar na de investering financieel, organisatorisch en institutioneel zelfstandig en geheel overgedragen aan een lokaal team.

Financieel zelfstandige trainingscentra

Financieel zelfstandige trainingscentra
Onze opleidingscentra zijn het hart en de ziel waar wij in geloven en wat wij doen. Het nemen van verantwoordelijkheid heeft op organisatieniveau geresulteerd in onze innovatieve franchise methode. Financiële zelfvoorziening wordt na een aantal jaren bereikt, doordat opleidingen gefranchised worden aan lokale ondernemers. Terwijl de ondernemers een bedrijf runnen, leiden zij de studenten op. Zo zijn zij niet alleen docenten of ondernemers, maar ook rolmodellen voor de studenten. De ondernemers dragen huur af aan het opleidingscentrum, waarmee de exploitatiekosten van het centrum worden bekostigd.

Lokaal Management

Lokaal Management
Het nemen van eigen verantwoordelijkheid vertaalt zich op organisatorisch niveau naar organisatorische zelfstandigheid van onze opleidingscentra. Elke landelijke Young Africa branche wordt vanaf de start geregistreerd in het betreffende land als een lokale organisatie. Een lokaal bestuur wordt opgericht. Lokale managers worden getraind, zodat een centrum na een aantal jaar volledig kan worden overgedragen aan lokaal management.

Ingebed in de lokale gemeenschap

Ingebed in de lokale gemeenschap

Door via deze speerpunten te werken, werken wij aan duurzame ontwikkeling in de landen waar wij werkzaam zijn. Onze opleidingscentra zijn ingebed in de lokale gemeenschap, door samen te werken met lokale ondernemers, door de behoeften van jongeren in kaart te brengen en door lokale teams op te leiden. Hierdoor kunnen de opleidingscentra snel inspelen op de behoeften, mogelijkheden en markten die bijdragen aan ontwikkeling van jongeren.

Neem contact met ons op.                                                                                      

Heb je vragen? Bel, e-mail of kom een keer langs!                   
                    Onze contactgegevens                                                                                                                            Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Young Africa International             
Ferdinand Bolstraat 436
1072 MG Amsterdam                        
Nederland    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 822 40 226
NL 03 ABNA 0466 782063
ANBI informatie

UNEVOC PP Logo 2017 wb small      logozeroproject2018  2019 Logo Nationale Postcode Loterij      ANBI zk diap  CBF ERKEND DIAP


Copyright Young Africa © 2019 Young Africa Int.