Onze Unieke werkwijze

Bekroonde methode

Bekroonde methode

Young Africa ontvangt als eerste Nederlandse NGO de UNESCO-UNEVOC erkenning.

Slechts 13 organisaties stonden op de lijst van UNESCO-UNEVOC, - per 1 februari zijn het er 17. De UNESCO lijst erkent alleen ’s werelds meest effectieve en veelbelovende methoden voor beroepsonderwijs. Young Africa is als eerste Nederlandse organisatie toegevoegd aan dit selecte gezelschap. Young Africa houdt zich al 19 jaar bezig met het creëren van kansen voor Afrikaanse jongeren. Door het innovatieve maar toch eenvoudige ‘Young Africa’ concept is de weg naar dit verbluffende resultaat uiterst kostenefficiënt te noemen. 

Organisatorische zelfredzaamheid

Organisatorische zelfredzaamheid

Ons werk is duurzaam. Pioniers die een nieuw centrum willen opstarten, volgen eerst een intensieve training op ons centrum in Harare, Zimbabwe. Vervolgens wordt er in het nieuwe gebied of land uitgebreid onderzocht waar er behoefte aan is. De pioniers gaan gesprekken aan met jongeren en andere experts in het lokale werkveld. Al onze centra zijn hierdoor goed aangepast aan de vragen vanuit de gemeenschap. Een landelijke organisatie wordt opgericht met een lokaal bestuur. Een Young Africa centrum wordt hierdoor vanaf het begin gedragen in de lokale gemeenschap. Vervolgens investeert Young Africa in het nieuw op te richten centrum. De kosten hiervan zijn onder andere afhankelijk van bestaande faciliteiten en van de capaciteit van een centrum.Een volledig Young Africa centrum leidt 1000 jongeren per jaar op. Er worden gemiddeld 15 integrale opleidingen aangeboden, die 3 tot 12 maanden kunnen duren.
Integrale lesmethode

Integrale lesmethode

Young Africa is ervan overtuigd dat jongeren hun volledig potentieel kunnen ontwikkelen als zij zowel hoofdhart en handen leren gebruiken. Daarom zijn persoonlijke & maatschappelijke ontwikkeling en ondernemerschap een integraal onderdeel van alle lesprogramma’s. Het programma ondernemerschap bereidt jongeren voor om een eigen bedrijf te starten, met de vaardigheden die zij tijdens hun vakopleiding hebben geleerd. Dus ook in samenlevingen met een moeilijk werkklimaat, zoals een laag aanbod van banen, kunnen onze jongeren het heft van hun toekomst in eigen handen nemen en een inkomen voor zichzelf verwerven. De lessen in empowerment voor jongeren zijn ook een strategie voor HIV/aids bewustwording. Jongeren leren wat de consequenties kunnen zijn van hun gedrag en vermijden dan levensbedreigende consequenties.
Franchise methode

Franchise methode

De beroepsopleidingen worden gegeven door lokale ondernemers. Zij huren van het centrum een werkplaats. Zij leiden de jongeren op. 70% van de lessen bestaat uit deze praktijklessen, terwijl zij met hun bedrijf winst maken. Een gedeelte van deze winst staan zij af als huur aan het centrum. Hier worden de kosten van het dagelijkse management en de programma’s van het centrum, de exploitatiekosten, van betaald. Onze leerlingen leren door mee te werken bij deze lokale ondernemers en kunnen zo de geleerde vaardigheden meteen toepassen bij hun baan of eigen bedrijf. Binnen 5 jaar na de investering door Young Africa kunnen de exploitatiekosten volledig door de huur van de franchisenemers worden gedekt. Het centrum is dan financieel zelfstandig en wordt volledig gerund door het lokale managementteam. Op operationeel en financieel niveau voert Young Africa International dan geen werkzaamheden meer uit. De Young Africa branche zal echter altijd onderdeel uitmaken van het Young Africa netwerk. Young Africa International zal waar nodig ondersteunende diensten verlenen aan de Young Africa branches. 

 

Neem contact met ons op.                                                                                      

Heb je vragen? Bel, e-mail of kom een keer langs!                   
                    Onze contactgegevens                                                                                                                            Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Young Africa International             
Ferdinand Bolstraat 436
1072 MG Amsterdam                        
Nederland    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 822 40 226
NL 03 ABNA 0466 782063
ANBI informatie

UNEVOC PP Logo 2017 wb small      logozeroproject2018  2019 Logo Nationale Postcode Loterij      ANBI zk diap  CBF ERKEND DIAP


Copyright Young Africa © 2019 Young Africa Int.